De verschillende rollen binnen een scrum team

 

Scrum is een werkmethode binnen het agile werken, ontwikkeld in de jaren tachtig en tegenwoordig één van de meest toegepaste werkmethoden wereldwijd. Bij scrum wordt er gewerkt in zogenaamde sprints: korte periodes waarin kleine teams werken aan een (tussen)doel dat binnen enkele weken behaalt moet worden.

 

Agile werken en in het bijzonder scrum, maakt het mogelijk om adaptief te werken. Dat wil zeggen: er kan snel geschakeld worden bij wijzigingen in de situatie, op basis van bevindingen of op basis van het al dan niet behalen van doelstellingen.

 

Om scrum op de juiste manier toe te kunnen passen, zijn er verschillende rollen in het scrum team die vervuld moeten worden. Daarbij moet iedereen een scrum cursus volgen om scrum op de juiste manier toe te kunnen passen.

 

Het scrum team als een geoliede machine

 

Binnen ieder scrum team zijn er in principe drie vaste rollen:

  • Scrum Master
  • Scrum Product Owner
  • Scrum Team Member

Er is één scrum master en één product owner, de andere leden van het team horen bij de derde groep.

 

De scrum master is de leider van het team, maar niet perse een leider die de lakens uitdeelt. De scrum master wordt vaak ook wel besproken als een dienende leider. De scrum master zorgt ervoor dat alle leden van het team optimaal kunnen presteren binnen hun takenpakket en alle faciliteiten aanwezig zijn om de doelen van iedere sprint te kunnen behalen.

 

De scrum product owner bewaakt dat kwaliteit van het product dat gemaakt wordt. Dit kan ook een dienst zijn die geleverd wordt. De product owner vormt doorgaans de schakel tussen het team en de klant of gebruiker van het product. Dit kan ook een afdeling elders binnen hetzelfde bedrijf zijn. In sommige gevallen is de product owner zelfs een werknemer van de klant.

 

De scrum teamleden vervullen diverse functies en zijn verantwoordelijk voor het productieproces in diverse rollen. Wordt er bijvoorbeeld een softwareproduct gemaakt, dan kunnen de teamleden bijvoorbeeld programmeurs, UX/UI-designers en testers zijn.

 

Zorgen dat scrum werkt

 

Scrum werkt alleen goed wanneer iedereen weet wat er gevraagd wordt en de methode van scrum strikt gevolgd wordt. Dit betekent dat er een daily stand-up is, de scrum master veel verstand heeft van scrum en zorgt voor de juiste omstandigheden en de product owner een juiste verbinding vormt om de kwaliteit van het product te bewaken, die aansluit bij de wensen van de afnemer.

 

Hoewel het aanlokkelijk kan zijn, is het ook belangrijk om sprints daadwerkelijk sprints te laten zijn en niet veredelde marathons. Hoewel het idee is dat er een oplevering is na iedere sprint, hoeft dit niet een eindproduct zijn. Kies voor kleine tussendoelen wanneer een sprint geen eindproduct kan opleveren.