Hoe ziet een gerechtelijk incassotraject eruit?

 

Niet betalende debiteuren zijn ontzettend vervelend, het kan zelfs grote gevolgen voor de
crediteuren hebben. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat die bedrijven zelf hun
openstaande facturen of het salaris van hun werknemers niet kunnen betalen. Als de
debiteur het openstaande bedrag niet binnen de minnelijke fase betaalt, dan kan deze via de
gerechtelijke weg alsnog afgedwongen worden. Je kan dit gerechtelijk incassotraject via een
incassobureau met een gerechtsdeurwaarder in gang zetten, bijvoorbeeld een
incassobureau uit Den bosch. Hoe zit dit gerechtelijke traject er nou precies uit?


De dagvaarding
De deurwaarder zal meestal eerst de gegevens van de debiteur in verschillende registers
controleren, hierna zal er een dagvaarding opgesteld worden waarin een samenvatting van
het incasso-opdracht staat met de melding dat het bedrijf voor de rechter moet verschijnen.
Deze wordt meestal persoonlijk door de deurwaarder afgeleverd.

 

De zitting
Een viertal weken na de bezorging van de dagvaarding zal de zitting bij de rechter zijn, de
debiteur heeft het recht om zich tegen deze vordering te verweren. Als een debiteur verweer
voert mag het eisende bedrijf en de debiteur daarna nog één keer reageren. Als het nodig is
kan de rechter bepalen dat de crediteur zelf een keer bij de rechter moet komen om zijn of
haar verhaal te doen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de klant niets van zich laat horen en
niet op komt dagen, dan stelt de rechter dit officieel vast en kijkt hij naar de vereisten van de
dagvaarding waarna hij de zaak vervolgens gewoon behandeld.

 

Het besluit
Het duurt meestal twee weken voordat de rechter het vonnis uitspreekt, in principe is dit
besluit altijd definitief tenzij de debiteur ertegen in beroep gaat. Dan zal deze zaak
voorgelegd worden aan een hogere rechter.

 

De uitvoering van het besluit
Na het uitspreken van het vonnis wordt het executietraject in gang gezet, hierin zal de
deurwaarder ervoor zorgen dat het vonnis wordt uitgevoerd. Hij zal de uitspraak bezorgen
en zal de debiteur verzoeken dit zo snel mogelijk te betalen, dit kan ook via een
betaalregeling. Als dit niet mogelijk is heeft de deurwaarder het recht om beslag te leggen op
bijvoorbeeld een deel van het salaris of de inboedel van zijn huis of bedrijf.

gallery/pexels-photo-212286