goederen

diensten

processen

Kijk eens naar je goederen die je levert. Hoe lang is het geleden dat je er iets aan hebt veranderd? Kijk eens naar vergelijkbare producten op de markt of ga eens voor benchmarking. Het geeft je nieuwe inzichten: waar loop ik op achter, wat moet ik vernieuwen en wat is de vraag van mijn doelgroep?

Wat is de vraag van mijn afnemers? Een kenmerk van een dienst is heterogeniteit: dat wil zeggen dat een dienst nooit hetzelfde is. Elke klant zal jouw dienst dus anders ervaren. Vraag daarom eens aan jouw klanten hoe ze de dienst ervaren, maar nog beter is om te vragen wat ze missen en speel hier op in!

Naast de goederen en/of diensten die je levert, is het ook verstandig om eens naar het proces te kijken. Hoe komt mijn goed of dienst tot stand en waar kan ik eventuele vernieuwingen uitvoeren? Probeer je product eens op een andere manier te produceren en betrek hier dan eens andere afdelingen bij.

innovatie tips

Innovatie wordt een steeds belangrijker begrip voor elk bedrijf en elke werknemer. Bedrijven vragen tegenwoordig meer van je, terwijl bedrijven zelf ook erg zoekende zijn in het innovatief proces. Waar moet je als bedrijf zijnde beginnen? Hieronder geven we je een aantal tips die belangrijk zijn voor een stap in de innovatieve richting. 

TIP 1. Betrek je klanten erbij

Jouw klanten zijn tenslotte de doelgroep van jouw bedrijf. Dus wat is dan een betere graadmeter dan je eigen klanten? Zij geven aan wat ze belangrijk vinden, wat ze willen zien en wat ze missen. Dat is precies wat je nodig hebt om ten eerste meer leads te genereren en ten tweede je hierdoor de gat in de markt vindt!

 

TIP 2. Werk open-minded

Stel jezelf en je werknemers vooraf het innovatieproces geen duidelijke eisen. Op het moment dat iedereen verplicht wordt om via bepaalde eisen te werken, zullen ze zich alleen maar daar op focussen. Daardoor zullen de spontane ideeën en open gedachten onderdrukt worden en verdwijnen. Zonde!

 

TIP 3. Betrek je werknemers erbij

Sociale innovatie werkt perfect om geweldige nieuwe ideeën te krijgen. Ga samen aan tafel zitten voor brainstormsessies, je brengt elkaar zo gemakkelijk op ideeën. Betrek er dan ook ál je werknemers bij, ook uit lagere hiërarchie! Vaak komen daar de beste ideeën vandaan, omdat zij op de werkvloer staan en juist ervaren wat ze missen of wat er beter kan.

 

TIP 4. ander perspectief

Bekijk het eens vanuit iemand anders, vanuit een ander perspectief. Verplaats je in de klant en vraag jezelf eens af: waar heb ik nu behoefte aan? Waar verras je mij nu mee? Dit zorgt vaak voor nieuwe, innovatieve ideeën waar je anders nooit op gekomen zou zijn.

 

tip 5. denk aan vernieuwen

Een veelgemaakte fout tijdens het brainstormen in een innovatief proces, is dat er alleen maar aan iets nieuws wordt gedacht. Maar waarom zou je een bestaand product niet verbeteren? Denk maar eens aan de iPhone: een telefoon en zelfs smartphone bestond al, maar toch hebben zij iets gedaan waardoor ze zich hebben onderscheidt van de concurrentie. Iets nieuws toegevoegd aan een bestaand product. 

gallery/business-plan-2061633_640